Suicidal Intent Scale

Beskrivning #

Används vid kliniskt arbete för suicidriskbedömningar, vid redan gjorda suicidförsök och vid återfallsprevention.

Indelas i följande 3 poängområden:

1 Omständigheter kring det planerade självmordet

2 Uppfattning huruvida medicinsk behandling var möjlig efter suicid

3 Grad av genomtänkt/planerad suicid.

Behörighet #

Frågorna ställs av behandlaren vid intagning till klinik.

Antal items #

15 frågor

Svarsalternativ #

Fråga 1-8 bedöms/tolkas avbehandlaren/intervjuaren medan fråga 9-15 helt bygger på patientens utsago.

Varje fråga 1-15 kan besvaras med 0, 1 eller 2 poäng, vilket ger en maxpoäng på 30 poäng.

Svenska normer #

Svensk validering i Antretter m.fl.

Svenska rättigheter #

Ingen copyright. Spridd i olika sammanhang.

Referens #

Antretter, E., Dunkel D., Haring, C., Corcoran, P., de Leo, D., Fekete, S., Hawton, K., Kerkhof A. J. F M. et al (2008).The factorial structure of the Suicide Intent Scale: a comparative study in clinical samples from 11 European regions.International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17(2), 63-79.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.