Smarties

Beskrivning #

Testet avser att mäta mentaliseringsförmåga, särskilt förmågan att sätta sig in i att någon annan tror något som inte är sant (false belief competence), en förmåga som normalt finns från 3-4 års ålder. Barnet visas först en godisask (en smarties-tub) och får en fråga om vad han/hon tror finns i asken. Barnet svarar smarties, godis, eller liknande. Barnet får sedan se inuti asken, som innehåller pennor (och blir besviken).

Därefter får barnet en fråga om vad en annan person som inte hade sett asken skulle svara på samma fråga. Om svaret blir smarties/godis visar barnet förmåga att förstå att mentaliera vad andra tror när de inte vet rätt svar. Yngre barn och barn med autism som saknar den förmågan tenderar att svara ”pennor”.

Administrationstid #

Några minuter

Respondentålder #

Små barn och barn med autsim

Svenska normer #

Ingen svensk validering känd.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.