Snake Questionnaire

Beskrivning #

SNAQ är ett självskattningsformulär som brukar användas för att mäta graden av ormrädsla. Det består av 30 påståenden som gäller hur klienten känner inför ormar. Varje påstående kan besvaras med antingen “sant” eller “falskt”. Lägsta summan är 0 poäng och högsta är 30. Formuläret har använts av professor Öst i otaliga fobistudier.

Antal items #

30

Svarsalternativ #

Sant (1 poäng), Falskt (0 poäng); men följande items har omvänd poängsättning: 6, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 27, 28.

Tidsintervall #

Inte angivet; ”hur du känner dig inför ormar”

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Detta frågeformulär består av 30 påståenden som gäller hur du känner dig inför ormar. Varje påstående kan antingen vara ”sant” eller ”falskt”. Försök att avgöra vilken av beteckningarna som bäst beskriver de tankar du nyss har haft eller de erfarenheter du gjort. Ringa sedan in ett ”S” eller ett ”F” efter respektive påstående. Arbeta snabbt och stanna inte upp och grubbla över någon fråga. Det är ditt första intryck som vi är intresserade av. Kom ihåg att besvara alla frågor.

Respondentålder #

Okänt

Test-retest reliabilitet #

r = 0.84 (okänd tidsintervall)

Cronbachs alfa #

α = 0.78-0.90

Svenska normer #

Ormfobi år 2003 (n=28): Före behandling M=25.0 (sd=3.3) Efter behandling M=11.7 (sd=6.5) Fobi år 1983: Fobiker M=24.44 (sd=2.95). Ormfobi år 2003 (n=28): Före behandling M=25.0 (sd=3.3) Efter behandling M=11.7 (sd=6.5) Fobi år 1983: Fobiker M=24.44 (sd=2.95). Psykologstudenter 5.80 (sd=3.82).

Svenska rättigheter #

Okänt. Mats Fredrikson har översatt. Studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer använda formuläret utan kostnad.

Utländska normer #

Okänt.

Utländska rättigheter #

Finns i original artikeln. Kontakta klorman@psych.rochester.edu

Abstract originalartikel #

Investigated the skin conductance, heart rate, and fear ratings, to repeated presentations of seascape and snake films, of 45 female undergraduates who had high scores on the Fear Survey Schedule and the Snake Questionnaire. The films sampled 3 levels of fear intensity and were displayed in ascending, descending, or nonsystematic orders; additional Ss viewed only high-fear material. A linear relationship with fear intensity emerged for fear ratings but not for physiological measures. Differences found between orders in patterns of habituation were concordant for cardiac rate and fear ratings; relative to the other orders, the ascending sequence habituated less and displayed sensitization to material of higher fear levels. In all orders, there was marked habituation of physiological responses, especially in the 1st session. The possible role of adaptation level and implications of the data for desensitization and flooding were noted.

Referens #

Klorman, R. (1974). Habituation of fear: Effects of intensity and stimulus order. Psychophysiology, 11(1), 15-26.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-24