Snijders Oomen Nonverbal intelligence test-revised

Beskrivning #

Test som används för bedömning av icke-verbal förmåga hos språkligt handikappade, hörselsvaga och döva.

Behörighet #

Legitimerad psykolog

Administrationstid #

Cirka 50 – 60 minuter

Respondentålder #

2:6 – 17 år

Svenska normer #

Inga svenska normer.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Version 2:6-7 år komplett med väska, manual och 50+50 formulär (2 olika sorter): 14 000 kr.

Version 5:6-17 år komplett med 50+50+50 formulär (3 olika sorter): 15 000 kr. (Datoriserat scoringprogram ingår i båda).

Fortsatt användning för båda versionerna:

scoringformulär (3 olika sorter): 40 – 70 kr per styck.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.