Sensory Profile, second edition

Beskrivning #

Sensory Profile 2 tillhandahåller information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering för att i såväl hemmet som i lärandemiljöer kunna planera för och ta hänsyn till det individuella barnets bearbetningsmönster. Resultaten kan också bidra med en pusselbit i utredning av barn med exempelvis ADHD eller autism.

Skattningsskalorna finns i fyra versioner:
• Infant Sensory Profile 2 består av 25 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 0–6 månader.
• Toddler Sensory Profile 2 består av 54 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 7–35 månader.
• Child Sensory Profile 2 består av 86 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 3–14 år.
• School Companion Sensory Profile 2 består av 44 påståenden och besvaras av lärare som har elever i åldern 3–14 år.
Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns modell för sensorisk bearbetning.

Behörighet #

Leg. psykolog, Leg. logoped, Leg. sjukgymnast

Scoring (poängsättning) #

I tillägg till möjligheten att scora SP2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera Sensory Profile 2 på Q-global:
Skärmadministrering: Respondenten (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.
Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa respondenten att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.
Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till respondenten via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall respondenten behöver ta kontakt vid eventuella frågor.
Efter administreringen genereras en resultatsammanställning.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit.
Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till Sensory Profile 2. Mer info finns på Pearsons hemsida, se webblänk nedan.

Tidsintervall #

15–30 minuter beroende på vilken av skattningsskalorna som administreras.

Respondentålder #

0 månader till 14:11 år

Svenska normer #

SP2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. För Child-versionen samlades skattningar in i Sverige, Norge och Danmark, och totalt har 729 föräldrar besvarat skalan. Data för School Companion-versionen samlades enbart in i Danmark, och totalt har 240 lärare besvarat skattningsskalan. Inga skandinaviska data har samlats in för småbarnsversionerna Infant och Toddler.

Data har även samlats in i två kliniska grupper. 41 föräldrar till barn med ADHD-diagnoser och 56 föräldrar till barn med autism besvarade Child-versionen.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Referens #

Winnie Dunn, 2014
Svensk version 2016

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2020-04-14