Speldagbok

Beskrivning #

Speldagbok är ett veckoinstrument för att uppmärksamma och medvetandegöra personens (penga)spelmönster. I speldagboken skattar personen om den spelat om pengar, hur mycket den satsat, hur mycket den vunnit/förlorat, hur långe den spelat och vilken typ av spel personen spelat; för varje dag i veckan. Speldagbok bygger på instruktioner för Time Line Follow Back for Gambling (TLFB) som utvecklats av David Hodgins med kollegor på (2014) på Addictive Behaviours lab.

Speldagbok kan användas i utredning eller behandling och kan bidra till att personen blir medveten om sitt spelbeteende och kan fatta välgrundade beslut om sitt tillstånd. Speldagbok nämns i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd “Behandling av spelmissbruk och spelberoende“.

 

Diagnos #

Hasardspelsyndrom

 

Instruktion #

“Notera vilka dagar du spelat om pengar och vilka dagar du inte gjort det den senaste veckan. Skriv upp 1) typ av spel, 2) summan som satsats, 3) de summor du (+) vunnit eller (-) förlorat, samt hur lång tid du spelat (timmar och minuter), för de dagar då du spelat.”

 

Svenska rättigheter #

Svensk Speldagbok är framtagen © 2018 av Olof Molander och Anne H Berman, Karolinska Institutet, utifrån instruktioner för Time Line Follow Back for Gambling (TLFB-G) av David Hodgins och kollegor på Addictive Behaviours lab. Svensk Speldagbok användas fritt i forskning och klinisk verksamhet (ej kommmersiell).

 

Referens #

Vetenskapliga artiklar, internationella

Hodgins, D. C., & Makarchuk, K. (2003). Trusting Problem Gamblers: Reliability and Validity of Self-Reported Gambling Behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 17(3), 244-248.

Weinstock, J., Whelan, J. P., & Meyers, A. W. (2004). Behavioral assessment of gambling: an application of the timeline followback method. Psychological Assessment, 16(1), 72-80.

Manualer (alkohol/droger), internationell

Sobell, Linda, C., and Sobell, Mark, B. (1996). Timeline Follow-Back user’s guide: A calendar method assessing alcohol and drug abuse. Toronto, Ontario, Canada: Addiction

Övriga

Hodgins, D. et al. (2014). Time Line Follow Back Method: Retrospective Report of Gambling Behaviour. Unpublished manuscript. Addictive Behaviours lab.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander

 

Webblänk #

Svenska Speldagbok finns publicerad på folkhälsomyndighetens hemsida spelprevention.se.

Nerladdning #

speldagbok-utredning-poch-bedomning