Social Phobia Inventory

Beskrivning #

SPIN mäter svårighetsgrad av social fobi, men skattning är inte tillräckligt för att sätta diagnosen även om en högre poäng indikerar större sannolikhet för diagnos. Det tröskelvärde som särskiljer personer med och utan social fobi varierar mellan olika populationer. I en amerikansk population bestående av vuxna personer med social fobi, psykiatriska patienter med andra diagnoser och friska så kunde tröskelvärdet 19 bäst särskilja mellan grupperna (Connor et al, 2000). I en tysk studie var motsvarande tröskelvärde 25 (Sosic, Gieler & Stangier, 2008).

SPIN är känsligt för att mäta effekter av behandling av social fobi med föreslagen poäng-reduktion med 50 % som ett kriterium för respons (Antony et la, 2006; Connor et al, 2000).

 

Antal items #

17

 

Svarsalternativ #

Totalpoängen för SPIN är mellan 0-68 där poäng från svaren på de 17 frågorna summeras. Varje fråga (eller symptom) kan skattas som 0, 1, 2, 3 eller 4. Skattningen “0” indikerar att respondenten inte alls är besvärad, “1”= litet grand, “2”= något, “3”= väldigt mycket, och “4”= är extremt besvärad.

 

Delskalor #

Användning av totalpoängen rekommenderas, men tre subskalor kan ge information om dimensionerna rädsla, undvikande och fysiska symtom. Subskalorna beräknas som summor av poäng på följande frågor:
Rädsla:1, 3, 5, 10, 14, 15 (0-24 poäng).
Undvikande: 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16 (0-28 poäng).
Fysiska symtom: 2, 7, 13, 17 (0-16 poäng).

OBS! SPIN finns i 2 ytterligare versioner: Mini-SPIN samt Mini-SPIN-R (båda har 3 items istället för 17). Mini-SPIN har utvärderats i Sverige: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-29711. Dock tycks Mini-SPIN-R vara mer känslig för förändring. Läs mer om Mini-SPIN-R här: https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.04.011

Det finns också en version av SPIN med åtta items, SPIN-8, som kan användas som screening verktyg för social ångest. SPIN-8 har två olika faktorer (rädsla och undvikande av sociala interaktioner samt rädsla och undvikande av kritik). SPIN-8 tycks ha acceptabel internal consistency och validitet. SPIN-8 har utvärderats i Sverige som screening verktyg av social ångest bland universitetsstudenter, och tycks vara lämpligt verktyg för detta.

 

Diagnos #

Ungefärliga tröskelvärden
Totalpoäng 0-10: frånvaro av symtom
Totalpoäng11-20: gränsfall eller mycket lindrig social ångest
Totalpoäng 21-30: lindrig social ångest
Totalpoäng 31-40: måttlig social ångest
Totalpoäng 41-50: Svår social ångest
Totalpoäng 51 och över: mycket svår social ångest

 

Instruktion #

Ange hur mycket du besvärats av följande problem under den gångna veckan. Markera endast en ruta för varje problem och besvara samtliga frågor.

 

Svenska rättigheter #

Auktoriserad svensk översättning Cecilia Svanborg, Erik Hedman, Ewa Mörtberg, 2016. Enligt avtal fri att använda i offentlig svensk sjukvård.

 

Utländska rättigheter #

Copyright ©, Jonathan Davidson. 1995, 2008, 2015. All rights reserved. Permission to use the SPIN must be obtained from the copyright holder at mail@cd-risc.com. The SPIN may not be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, or by any information storage or retrieval system without permission in writing from the copyright holder.

 

Referens #

Antony MM, Coons MJ, McCabe RE, Ashbaugh A, Swinson RP. Psychometric properties of the social phobia inventory: Further evaluation. Behaviour Research and Therapy 2006; 44: 1177-1185.

Connor KM, Davidson JRT, Churchill LE, Sherwood A, Foa E, Weisler RH. Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). British Journal of Psychiatry 2000;176:379-386.

Mörtberg, E., & Jansson Fröjmark, M. (2019). Psychometric Evaluation of the Social Phobia Inventory and the Mini-Social Phobia Inventory in a Swedish University Student Sample. Psychological Reports, 122(1), 323-339. https://doi.org/10.1177/0033294118755097

Sosic Z, Gieler U, Stangier U. Screening för social phobia in medical in- and outpatients with the German version of the Social Phobia Inventory (SPIN). Journal of Anxiety Disorders 2008;22:849-859.

 

Webblänk #