Spider Phobia Questionnaire

Beskrivning #

SPQ (Klorman et al., 1974, Szymanski & O’Donohue, 1995) är ett självskattningsformulär som brukar användas för att mäta graden av spindelrädsla och har god reliabilitet och validitet. Det består av 31 påståenden som gäller hur klienten känner inför spindlar. Varje påstående kan besvaras med antingen “sant” eller “falskt”. Formuläret har använts av professor Öst i otaliga fobistudier.

Antal items #

31

Svarsalternativ #

Sant (1 poäng), Falskt (0 poäng); men följande items har omvänd poängsättning: 6, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 27, 28

Tidsintervall #

Inte angivet.

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Detta frågeformulär består av 31 påståenden som gäller hur du känner dig inför spindlar. Varje påstående kan antingen vara “sant” eller “falskt”. Försök att avgöra vilken av beteckningarna som bäst beskriver de tankar du nyss haft eller de erfarenheter du gjort. Ringa in ett “S” eller ett “F” efter respektive påstående. Arbeta snabbt och stanna inte upp och grubbla över någon fråga. Det är ditt första intryck som vi är intresserade av. Kom ihåg att besvara alla frågor.

Respondentålder #

Okänt

Test-retest reliabilitet #

r = 0.94 (3 veckor) r = 0.87 (1 år)

Cronbachs alfa #

α = mellan 0.62 och .90

Svenska normer #

Spindelfobiker (Fredrikson, 1983): M=23.76 (sd=3.80) Psykologstudenter: M=3.80 (sd=5.02)

Svenska rättigheter #

Okänt

Utländska normer #

Muris & Merckelbach (1996): Före behandling: M=23.2 (sd=2.9) Efter behandling: M= 14.0 (sd=6.8)

Utländska rättigheter #

Finns i original artikeln. Kontakta klorman@psych.rochester.edu

Referens #

Muris, P., & Merckelbach, H. (1996). A comparison of two spider fear questionnaires. J Behav Ther Exp Psychiatry, 27(3), 241-244.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-24