Sleep-Related Behaviour Questionnaire

Beskrivning #

SRBQ uppskattar förekomsten av ett antal olika beteendemönster som anses dysfunktionella när de används för att hantera sömnbesvär.

Antal items #

32

Svarsalternativ #

Nästan aldrig (0) – nästan alltid (4)

Scoring (poängsättning) #

Varje fråga poängsätts 0-4, vilket ger poängtal 0-128.

Instruktion #


Läs noggrant varje nedanstående påstående och ringa in den siffra som bäst beskriver hur ofta du gör följande saker för att hantera trötthet eller förbättra din sömn.

Cronbachs alfa #


Cronbachs alfa = 0.92 hos Ree och Harvey (2004). 0.83 hos Woodley och Smith (2006).

Svenska rättigheter #

Svensk översättning Markus Jansson 2005.

Utländska normer #

The normal sleeper sample obtained a mean of 27.70 (SD = 16.58), and the insomnia sample obtained a mean of 49.71 (SD = 14.02), t(128) = 7.17, p < .01. This suggests that the SRBQ does indeed discriminate between normal sleepers and those with insomnia. (Ree & Harvey, 2004)

Abstract originalartikel #

A safety behaviour is an overt or covert strategy employed in order to prevent a feared outcome from occurring. These behaviours can, however, prevent the disconfirmation of unhelpful beliefs, and may make the feared outcome more likely to occur (Salkovskis, 1991). The current study extends Harvey’s (2002a) investigation of safety behaviours in insomnia by developing a questionnaire measure designed to assess the use of safety behaviours that are employed to promote sleep and cope with tiredness. A development sample of 132 individuals with and without insomnia was employed to develop the 32-item Sleep-Related Behaviours Questionnaire (SRBQ). The SRBQ showed good internal consistency and was able to discriminate normal sleepers from those with insomnia. Interestingly, most safety behaviours were associated with impairment in both sleep and daytime functioning. This highlights that day- and night-time processes may be interlinked in insomnia, and stresses the importance of research and treatment focusing on both the day and night. Future research is needed to further investigate the psychometric properties of the SRBQ, and to explore the relationships between safety behaviours and dysfunctional beliefs about sleep. (PsycINFO Database Record (c) 2006 APA, all rights reserved) (journal abstract).

Referens #

Ree, M. J., & Harvey, A. G. (2004). Investigating Safety Behaviours in Insomnia: The Development of the Sleep-related Behaviours Questionnaire (SRBQ). Behaviour Change, 21 (1), 26-36.


Woodley, J., & Smith, S. (2006). Safety behaviors and dysfunctional beliefs about sleep: Testing a cognitive model of the maintenance of insomnia. Journal of Psychosomatic Research, 60(6), 551-557.