State-Trait Anxiety Inventory

Beskrivning #

Ett tidigare mycket använt formulär som finns i två versioner. Ett som mäter hur personen är just nu (state), och ett som mäter hur det vanligtvis är (trait).

 

Antal items #

Totalt 20 items per version (det finns dock en förkortad version med 5 items – se referensen till Zsido nedan).

 

Svarsalternativ #

STAI-S:
1= Inte alls; 2=Något; 3=En hel del; 4=Väldigt mycket

STAI-T:
1= Nästan aldrig; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Nästan alltid

 

Delskalor #

2 stycken; En som mäter hur personen är just nu (state), och en som mäter hur det vanligtvis är (trait).

 

Tidsintervall #

Okänt.

 

Administrationstid #

10 minuter

 

Instruktion #

STAI-S:
Nedan följer några påståenden som människor har använt för att beskriva hur man känner sig. Läs varje påstående noga och ringa sedan in den siffra som bäst beskriver hur du känner dig just nu, i detta ögonblick. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar. Använd inte för mycket tid på varje påstående utan svara som du tycker bäst beskriver dina nuvarande känslor.

STAI-T:
Nedan följer några påståenden som människor har använt för att beskriva hur man känner sig. Läs varje påstående noga och ringa sedan in den siffra som bäst beskriver hur du vanligen känner dig . Det finns inga riktiga eller felaktiga svar. Använd inte för mycket tid på varje påstående utan svara som du tycker bäst beskriver hur du vanligen känner dig.

 

Respondentålder #

17 år

 

Test-retest reliabilitet #

r = 0.71 och 0.86 (en månad)

 

Cronbachs alfa #

α = 0.86 och 0.92

 

Svenska normer #

Okänt.

 

Svenska rättigheter #

Det finns flera versioner i omlopp. Den senaste, och mest officiella, tillhör:
http://www.mindgarden.com, info@mindgarden.com [Direktlänk]

Dock har en version använts mycket i Uppsala och den är gratis att använda. Örjan Frans säger:

”The Swedish version that we are using ‘belongs’ to the public domain. It has been used in Sweden for decades and no one knows who translated it in the very beginning. When Consulting Psychologists Press, Inc was in possession of the copyrights of the English version, from whish the Swedish version that we use is translated, there were no restrictions whatsoever in using the English version, either. Regarding the latest English version, however, Mind Garden, Inc holds the copyrights. But we do not use that version. The updating of the STAI (whish has occurred several times) has nothing to do with any psychometric or quality improvement – it is just a matter of making it possible to claim possession of the copyrights from Mind Garden, Inc.

Therefore, we are free to use “our” version of STAI without any hesitation. But at the same time it is tremendously important that we always use the correct reference for “our” version whish is:

Spielberger, C.D., Gorusch, R.L., & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.”

 

Utländska normer #

Panikpat: Medel i olika studier är ofta kring 44-46

GAD-pat: Medel i olika studier är ofta omkring 51-54

Normala kontroller
Män: STAI-s: 37.72 (sd=10.40);
STAI-t: 34.89 (sd=9.19)
Kvinnor: STAI-s: 35.20 (sd=10.61);
STAI-t: 34.79 (sd=9.22)

I manualen presenteras percentilvärden för olika populationer, inklusive poängfördelning avseende ålder- och kön.

 

Utländska rättigheter #

Det finns flera versioner, den senaste tillhör: http://www.mindgarden.com, info@mindgarden.com

 

Abstract originalartikel #

The STAI is the definitive instrument for measuring anxiety in adults. It clearly differentiates between the temporary condition of state anxiety and the more general and long-standing quality of trait anxiety. It helps professionals distinguish between a client’s feelings of anxiety and depression. The inventory’s simplicity makes it ideal for evaluating individuals with lower educational backgrounds. Adapted in more than 40 languages, the STAI is the leading measure of personal anxiety worldwide. The STAI has 40 questions with a range of 4 possible responses to each.

 

Referens #

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Mind Garden

5-item-versionen: Zsido, A. N., Teleki, S., Csokasi, K., Rozsa, S., & Bandi, S. (2019, August 22). Development of the short version of the Spielberger State—Trait Anxiety Inventory. https://doi.org/10.31234/osf.io/nuvry