Stämningsdagbok

Beskrivning #

Självrapporteringsformulär för att ge en bild av hur stämningsläge och aktivitetsnivå varierar med sömn, yttre händelser och medicinering. Används som hjälpmedel vid diagnostik, för att följa behandlingseffekter och ge återkoppling till patienten.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

Varierar

Respondentålder #

Barn, ungdomar och vuxna under utredning/behandling för bipolärt syndrom.

Svenska rättigheter #

Några versioner finns till exempel att hämta under ungdom, hjälpmedel på www.sjalvhjalppavagen.se

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.