Suicidstegen

Delskalor #

Nedstämdhet/hopplöshet, Dödstankar, Dödsönskan, Suicidtankar, Suicidönskan, Suicidförsök, Suicidplaner, Suicidförberedelser samt Suicidavsikt.

 

Instruktion #

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns omotiverat.

 

Svenska rättigheter #

Professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling av suicidala ungdomar och deras familjer.

Webblänk #

PDF: https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/files/2f59daf6-e8b5-4175-93bd-16949d5b4e4c.pdf

https://distriktslakare.com/suicidstegen/

Tips: Konsten att rädda liv – fem korta filmer om suicidprevention #