Thematic Apperception Test

Beskrivning #

Projektivt bildtematiskt personlighetstest.

31 svartvita bilder till vilka testpersonen ombeds berätta en historia.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

31 bilder

Respondentålder #

10 år till vuxen

Svenska normer #

Inga svenska normer

Svenska rättigheter #

Psykologiförlaget, www.hogrefe.se

Kostnad:

Komplett test 1.800kr, kortversionen 550kr

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.