Test of Everyday Attention for Children

Beskrivning #

Bedömning av uppmärksamhetsfunktioner hos barn och ungdomar. Mäter olika aspekter av uppmärksamhet: Fokuserad/selektiv uppmärksamhet, Uthållighet samt Skifte av uppmärksamhet. Ställer små krav på minne, förståelse och språk. Nio deltest är utformade som ”spel” som kallas: Träff (dubbeluppgift), Räkna figurer, Rymdskeppsjakten (dubbeluppgift), Kartan, Gå – inte gå, Motsatta världar, Kodöverföring.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

50-60 minuter

Respondentålder #

6-16 år

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Svenskt manualsupplement finns.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

Komplett (engelsk manual, svenskt manualsupplement, testmaterial och 10 st protokoll): 6800 kr.

Fortsatt användning: 10 st protokoll: 230 kr.

Utländska normer #

Normer baserade på 293 barn i Storbritannien.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.