Test of Variables of Attention (TOVA)

Beskrivning #

T.O.V.A. (Test of Variables of Attention) är ett datoriserat instrument för att mäta uppmärksamhetsförmåga och impulskontroll. Det används främst för att identifiera och kvantifiera uppmärksamhetsstörningar, såsom ADHD. TOVA använder icke-verbala stimuli för att minska kulturella och språkliga biaser, vilket gör det till ett värdefullt verktyg inom kliniska, pedagogiska och forskningsmässiga sammanhang.

Behörighet #

För att kunna administrera TOVA krävs det att testledaren har kunskaper inom psykologisk testning och är bekant med testets protokoll. Detta säkerställer att testet genomförs på ett standardiserat sätt som är troget mot dess vetenskapliga grunder.

Antal items #

Testet består av totalt 648 trials där stimuli presenteras i två huvuddelar: en med låg frekvens av måltavlor och en med hög frekvens. Varje del kräver snabba och precisa reaktioner från deltagaren.

Svarsalternativ #

Deltagarna ska reagera på visuella eller auditiva måltavlor genom att trycka på en mikrobrytare. Ibland ska man inte reagera, vilket testar både uppmärksamhet och impulskontroll.

Scoring #

Poängsättningen baseras på flera faktorer inklusive antalet korrekta svar, reaktionstid, felaktiga svar på icke-måltavlor (impulsivitet), och uteblivna svar på måltavlor (inattention). Dessa data kombineras för att skapa en profil av individens uppmärksamhetsnivå.

Administrationstid #

Den totala administrationstiden, inklusive instruktioner och praktiksession, är ungefär 30 minuter. Det är viktigt att följa den föreslagna tidsplanen för att upprätthålla testets integritet.

Webblänk #

För ytterligare information om TOVA och för att få tillgång till resurser och tekniskt stöd, läs manualen här: https://files.tovatest.com/documentation/7.3/professional_manual_844.pdf

Referens #

Leark, R. A., Greenberg, L. M., Kindschi, C. L., Dupuy, T. R., & Hughes, S. J. (2007). Test of variables of attention continuous performance test. The TOVA Company. https://files.tovatest.com/documentation/7.3/professional_manual_844.pdf.