Trauma Symptom Checklist for Children

Beskrivning #

Självskattningsformulär avsett att mäta posttraumatisk stress och relaterade psykiska symtom hos barn och ungdomar som utsatts för traumatiska händelser (t.ex. fysiska eller sexuella övergrepp, förluster, naturkatastrofereller bevittnat våld).

Innehåller två generella skalor: Underrespons och Hyperrespons, samt sex kliniska skalor: Ångest, Depression, Ilska, Posttraumatisk stress, Dissociation och Sexuella symtom.

Två av dessa har underskalor: Sexuella symtom är uppdelad i Sexuell upptagenhet och Sexuell känslighet. Dissociation är uppdelad i Fantasi och Öppen dissociation. I ett profilblad konverteras poängen till ålders- och könsspecifika T-poäng.

Behörighet #

Universitetsutbildning motsvarande Mastersnivå i psykologi eller motsvarande med utbildning i testmetodik. (Ingen uppgift om användarkrav för kommande svensk version.)

Antal items #

54 frågor

Administrationstid #

15-20 minuter

Respondentålder #

8-16 år

Test-retest reliabilitet #

0.81 (Nilsson m.fl.).

Cronbachs alfa #

Cronbachs a= 0.77 – 0.99 (Briere)

Svenska validering: Cronbachs a= 0.77 – 0.88 (Nilsson m.fl.).

Svenska normer #

Finns svensk översättning som är validerad med svenska normer för 8-16 år baserad på studie av 807 barn (Nilsson2007).

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se har köpt rättigheterna för den svenska versionen och den kommer att säljas med översatt manual från hösten 2010.

Svenska versionen initial kostnad:

Komplett 2100 kr.

Fortsatt användning:

10 st frågehäften: 475 kr.

10 st profilblanketter (pojkar eller flickor): 245 kr.

Utländska rättigheter #

PAR www.parinc.com.

Amerikanska versionen initial kostnad:

Komplett med amerikansk manual, frågehäften och profilblad för 25 testningar, $164.

Datoriserat scoringprogram (TSCC/TSCC-A/TSCYC): $560.

Fortsatt användning:

25 st frågehäften: $62.

25 st profilblad: $32.

Referens #

Nilsson, D. (2007). Trauma, posttraumatic stress and dissociation among Swedish adolescents. Evaluation ofquestionnaires. Linköping University: Medical Dissertations No 979.

Briere, J. (1996). Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) Professional Manual. Odessa, FL: PsychologicalAssessment Resources.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.