Visual Screener for Common Mental Disorders

Table of Contents

Beskrivning #

Visual Screener for Common Mental Disorders (VS-CMD) är tänkt att bli ett webbaserat screeningformulär för olika diagnoser. Fördelen är att låg läskunnighet krävs och att det därmed skulle kunna passa en bredare population.

Utländska normer #

Pim Cuijpers et al.