Wisconsin Card Sorting Test

Beskrivning #

Neuropsykologisk metod för bedömning av abstrakt analytisk slutledningsförmåga. WCST kan anses mäta den verkställande och samordnande funktion som behövs för att utveckla en problemlösningsstrategi, vidmakthålla denna samt ändra strategi när förutsättningarna skiftar.

Testet består av kort med olika geometriska former som testpersonen ombeds sortera enligt olika principer. De olika variabler som mäts är: Antal uppnådda kategorier (totalt 6), totalt antal rätta svar, antal försök för att uppnå första kategorin, totalt antal fel svar, persevererande felaktiga svar, ”conceptual level responses”, det vill säga tre eller flera rätt i följd, vilket speglar en insikt i men ej helt korrekt problemlösningsstrategi samt ”failure to remain set” vilket är 5 eller flera rätt men ändå misslyckande att uppnå en kategori för vilket krävs bara några rätta svar till.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Cirka 20 minuter

Respondentålder #

6-89 år

Svenska normer #

Preliminära svenska normdata finns i den svenska manualen. Baseras på amerikanska normer.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Manuell version inklusive svensk och amerikansk manual, 2 kortlekar och 10 protokoll: 3700 kr

Fortsatt användning:

Protokoll 10 st: 230 kr.

Datoriserad version: 8500 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.