Wechsler Intelligence Scale for Children 3rd edition

Beskrivning #

Testbatteri för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar. Med hjälp av skalans tretton deltest genereras poäng för verbal IK, performance IK samt för helskale- IK. Resultat ges även för faktorerna Verbal Förståelse, Perceptuell Organisation, Uppmärksamhet och Snabbhet.

De tretton deltesten är: Information, Bildkomplettering, Kodning, Likheter, Bildarrangemang, Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, Figursammansättning, Förståelse, Symbolletning, Sifferrepetition och Labyrinter.

Man har nästan helt övergått till att använda efterföljaren WISC-IV.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Hela testet tar ca 60-90 minuter.

Respondentålder #

6-16 år

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

Komplett inklusive manual och testprotokoll för 10 testningar: 10 920 kr.

Datoriserat scoringprogram: 3230 kr.

Specialnormer vuxenhabilitering: 330 kr.

Teckenspråksversion, merkostnad: 800 kr.

Fortsatt användning:

Grundprotokoll 220 kr för 10 st, övriga protokoll kostar 145-225 kr för 10 st.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.