Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition

Beskrivning #

WISC-V är den femte reviderade versionen av detta välkända begåvningstest för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor. Testet har reviderats väsentligt och uppdaterats mot bakgrund av forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen av skalan. Revideringarna innebär bland annat att skalans struktur förändrats från en modell med fyra faktorer till en femfaktormodell. Ett antal nya deltest har tillkommit, och möjligheterna att kombinera deltest till såväl primära som sekundära index har väsentligt utökats i syfte att möjliggöra såväl breda som nyanserade bedömningar av övergripande generell begåvning, liksom av intraindividuella styrkor och svagheter. Testtiden har förkortats något genom striktare regler för att avbryta och färre deltest för att fastställa HIK, modifieringar av administrerings- och poängsättningsprocedurer har genomförts, och stimulusmaterialet har uppdaterats.

Det finns möjlighet att ta fram HIK samt 5 primära index och 5 sekundära index.

Behörighet #

Leg. psykolog

Scoring (poängsättning) #

WISC-V kan scoras och resultatredovisas via Q-global – Pearson Assessments webbaserade plattform för scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WISC-V. Mer info finns på Pearson webbplats, se länk nedan.

Administrationstid #

45–80 minuter beroende på valda deltest och barnets ålder.

Respondentålder #

6:0–16:11 år

Svenska normer #

Normerna baseras på 660 skandinaviska barn.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Referens #

David Wechsler, 2014
Svensk version 2016

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2020-04-14