Wechsler Nonverbal Scale of Ability

Beskrivning #

Ickeverbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar. Avsett för snabb bedömning av övergripande begåvningsnivå av till exempel barn/ungdomar med hörselnedsättningar, språkstörningar eller annan språklig och kulturell bakgrund.

Kan ges utan muntliga instruktioner och kräver inga verbala svar. Omfattar sex deltest: Matriser, Igenkänning, Kodning, Figursammansättning och Bildarrangemang. Man kan välja två eller fyra deltest för respektive ålderintervall (4-7 eller 8-21 år). Två deltest ger en generell IK-poäng, fyra deltest ger möjlighet till ytterligare analys.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

15-45 minuter

Respondentålder #

4-21 år

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Användbarheten av den svenska versionen har granskats av Dahlssonm.fl. (2009).

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

Komplett (amerikansk manual, testmaterial, svensk administreringsmanual, svenska protokoll och svarshäfte):11020 kr.

Fortsatt användning:

Testprotokoll, 25 st: 720 kr. Svarshäfte, 235 st: 515 kr.

Utländska normer #

Normer baseras på amerikanska och kanadensiska barn.

Referens #

Dahlsson, E. & Kristoffersson, L. (2009). Användbarheten hos WNV: granskning av ett nytt icke-verbalt intelligenstestför barn. Lunds universitet. (psykologexamensuppsats).

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.