Wender Utah Rating Scale

Beskrivning #

Screeninginstrument för ADHD i form av en självskattningsskala beträffande beteende i barndomen. Finns i kortversion på med 25 frågor (svenska), en mini-version på 8 frågor samt en mellanlång version på 44 frågor.

 

Antal items #

61 frågor, varav 25 ger den bästa diskrimineringen mellan grupper med och utan barndoms-ADHD.

 

Svarsalternativ #

Varje fråga har 5 svarsalternativ numrerade från 0-4, där respondenten ombeds skatta till vilken grad han eller hon håller med enligt följande:
0 poäng = inte alls eller endast mycket lite
1 poäng = i viss mån
2 poäng = ganska mycket
3 poäng = en hel del
4 poäng = helt och hållet

 

Scoring (poängsättning) #

Den totala poängen för 25 markerade frågorna beräknas. Se bilagan!

 

Diagnos #

ADHD

 

Administrationstid #

Ca 10-20 min.

 

Instruktion #

Respondenten ombeds ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst för hur det var när han eller hon var barn. Instruktioner finns på formulärets första sida.

 

Respondentålder #

Formuläret är avsett för vuxna.

 

Cronbachs alfa #

α = 0.94

Kouros, I., Hörberg, N., Ekselius, L., & Ramklint, M. (n.d.). Wender Utah Rating Scale-25 (WURS-25): psychometric properties and diagnostic accuracy of the Swedish translation. Upsala Journal of Medical Sciences, 123(4), 230–236. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/03009734.2018.1515797

 

Svenska normer #

36 poäng eller mer identifierar 96% av vuxna med ADHD diagnos i barndomen, enligt en studie från 2009 som tittade på vuxna mellan 65-80.

Vid mer än 44 poäng är ADHD sannolikt, men enligt originalartikeln är cut-off 46 eller mer (se här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8494063 )

En ny svensk studie från 2018 indikerar att den optimala cut-off poängen på WURS-25 är 39, vilket ger en sensitivitet på 0.88 och en specificitet på 0.70.

 

Svenska rättigheter #

Formuläret finns att hämta på nätet.

 

Referens #

Referens: Ward M.F., Wender P.H. & Reimherr F.W. (1993) The Wender Utah Rating
Scale: An Aid in the Retrospective Diagnosis of Childhood Attention Deficit Hyper-
activity Disorder (American Journal of Psychiatry 150:6; 885-890; 1993). Svensk översättning: Sally Sehlin (1997).

Svensk studie från 2009:
Guldberg-Kjär, T. 1965, & Johansson, B. (2009). Old people reporting childhood AD/HD symptoms: Retrospectively self-rated AD/HD symptoms in a population-based Swedish sample aged 65-80. Nord J Psychiatry, 63(5), 375–382. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/08039480902818238

Ny svensk studie: Kouros, I., Hörberg, N., Ekselius, L., & Ramklint, M. (2018). Wender Utah Rating Scale-25 (WURS-25): psychometric properties and diagnostic accuracy of the Swedish translation. Upsala Journal of Medical Sciences, 123(4), 230–236.

 

Webblänk #

 

Nerladdning #