Yale-Brown Obsessive-Compulsive Inventory Scale

Beskrivning #

Y-BOCS kan användas för att ta reda på vilka tvångstankar och/eller tvångshandlingar en patient har samt dess svårighetsgrad. Y-BOCS skiljer inte på tankarnas funktion, och kan därför leda till falskt låg poäng ifall patienten visar kraftigt undvikande.

Ofta föregås YBOCS av 58 (eller 64) items som är tänkta att administreras av en kliniker och vara en ”checklist” för tvångshandlingar respektive tankar (”Y-BOCS symptomlista”). Originalet skiljer mellan pågående och historiska tvångshandlingar respektive tankar.

Y-BOCS är utvecklat i ett screeningssyfte och ska inte användas som enda underlag för en diagnos.

OBS! Det finns även en vidareutvecklad version av Y-BOCS, Y-BOCS-II. Centrala skillnader mellan Y-BOCS och Y-BOCS-II är följande: 1) Item 4 “resistance for obsessions” är ersatt med “obsession-free interval”. 2) Likert-skalan 0-4 är i andra upplagan från 0 till 5, vilket gör att totalpoäng på allvarlighetsgrad är 50 (i stället för tidigare 40). 3) Skattning av undvikandet har fått större betoning i andra upplagan. 4) Symtom checklist har blivit reviderat.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

Semistrukturerad intervju med en checklista på 58/64 items. Allvarlighetsgrad på 10 frågor.

Svarsalternativ #

0-4 (definitionerna varierar på varje fråga).
Poängsättning görs genom att räkna ihop poängen på frågorna 1 – 10. De sista två frågorna, ”Skattning av din tro på dina tvångstankar och tvångshandlingar” samt ”Skattning av undvikande på grund av tvångstankar/handlingar” räknas inte in i Y-BOCS totalpoäng.

OBS! I Y-BOCS-II är likert skalan från 0 till 5.

Delskalor #

Två stycken. Resultatet redovisas som totalpoäng och/eller delskalepoäng.
1. Tvångshandlingar (item 1-5)
2. Tvångstankar (item 6-10)

Tidsintervall #

Varierar. Vissa är ”just nu”, andra ”senaste 7 dagarna”

Administrationstid #

Ca 30 minuter första gången (men kan ta längre tid om checklistan används). Vid upprepade test minskar tidsåtgången.
Självskattningsformulären: ca 10-15 minuter.

Instruktion #

Varierar för varje fråga.

Respondentålder #

Vuxna

Test-retest reliabilitet #

Y-BOCS: En metaanalys av López-Pinaet et al (2015) har beräknat en genomsnittlig Test-retest reliabilitet på .85. CI=[0.772, 0.900]

Y-BOCS-II visar också bra test-retest reliabilitet efter en vecka (ICC=.85). (Abramowitz & Deacon, 2006)

Cronbachs alfa #

Y-BOCS: En metaanalys av López-Pinaet et al (2015) har beräknat en genomsnittlig Cronbachs alpha på .87. CI=[0.849, 0.882]

Y-BOCS-II: Cronbachs a på .89 för totalskalan. (Abramowitz & Deacon, 2006)

Svenska rättigheter #

Översatt av Susanne Bejerot och Mats Humble. Kan dock inte användas hur som helst: ”The Y-BOCS and CY-BOCS are both available in English and Swedish. However, there is a nominal fee for the usage and a permissions contract must be signed. Availability is on a case by case basis depending on the usage required, i.e. clinical, academic, research, publications, etc.”

Utländska normer #

Tolkning av poäng:
0 – 7 Subkliniskt tvångssyndrom
8 – 15 Lindrigt tvångssyndrom
16 – 23 Måttligt tvångssyndrom
24 – 32 Svårt tvångssyndrom
33 – 40 Extremt svårt tvångssyndrom

Utländska rättigheter #

wkgood@psych.med.ufl.edu
Laura Blanton
Program Assistant to Wayne K. Goodman, MD
Professor and Chairman
Department of Psychiatry
PO Box 100256
Gainesville, FL 32610-0256, USA
Tel (352) 392-3681
Fax (352) 392-9887

Abstract originalartikel #

1 av 2 In Study 1, 40 obsessive compulsive disorder (OCD) patients in placebo-controlled drug trials were rated with the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS) to assess the scale’s reliability. In Study 2, psychometric properties of core YBOCS items were examined in pretreatment ratings from 42 OCD outpatients. Data confirmed the ability of the YBOCS to reliably rate the severity of symptoms in OCD patients. There was a high degree of internal consistency, and all items significantly correlated with the total YBOCS score. The primary use of the YBOCS is in rating the severity of OCD, with emphasis on its ability to reflect changes in severity during treatment.

2 av 2 Assessed the validity of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS). Convergence with other independent measures of obsessive compulsive disorder (OCD) and divergence from measures of depression and anxiety were examined in 3 cohorts with a total of 81 adult OCD patients. The YBOCS appears to be a valid measure of OCD severity; there were significant and strong correlations between total YBOCS scores and 2 global measures of OCD. Data suggest that YBOCS scores accurately reflect severity of illness over the spectrum of severity and types of symptoms. The YBOCS also provides a sensitive measure of changes in symptom severity and is suited to evaluations of the effects of drug treatments on OCD symptoms.

Referens #

Abramowitz, J. S., & Deacon, B. J. (2006). Psychometric properties and construct validity of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised: Replication and extension with a clinical sample. Journal of Anxiety Disorders, 20, 1016-1035.

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., & et al. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. Archives of General Psychiatry, 46, 1006-1011.

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., & et al. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: II. Validity. Archives of General Psychiatry, 46, 1012-1016.

López-Pina, J. A., Sánchez-Meca, J., López-López, J. A., Marín-Martínez, F., Núñez-Núñez, R. M., Rosa-Alcázar, A. I., … & Ferrer-Requena, J. (2015). The Yale–Brown obsessive compulsive scale: a reliability generalization meta-analysis. Assessment, 22(5), 619-628.