Yale Global Tic Severity Scale

Beskrivning #

Barn med tics eller föräldrar till dessa fyller först i “Checklista över motoriska tics”, där de från en lista stryker under de typer av motoriska tics de själva upplevt, samt ifall de upplevt dessa under senaste veckan alternativt någonsin i sin livstid. Sen fyller de i debut i ålder för detta tics. “Checklista över fonetiska tics” fungerar på samma sätt.

Efter det skattas antalet tics i den motoriska delen respektive den fonetiska delen på en skala från 0-5, utifrån hur många åtskilda och samspelande tics som uppvisas. Man skattar också frekvens (hur ofta tics uppvisas), intensitet (hur överdrivna och uppmärksammande ticsen är), komplexitet (hur väl de går att dölja och rationalisera som normala beteenden), och hindrande inverkan (hur mycket ticsen påverkar avsedda handlingar eller kommunikation) på samma skala 0-5, för både motoriska och fonetiska tics.

Till sist skattas den allmänna negativa påverkan av tics kring självförtroende, familjeliv, social acceptans, eller fungerande i skola eller jobb på en skala från 0-50.

Svårighetsgraden på motoriska (0-25) samt fonetiska (0-25) tics adderas med graden av negativ påverkan (0-50) och ger ett Yale Global Tic Severity Scale på en skala (0-100).

Antal items #

Motoriska tics: 29 Fonetiska tics: 13

Svarsalternativ #

Motoriska/Fonetiska tics: “Just nu”, “Någonsin” samt “Ålder för debut”

Skattningar av svårighetsgrad: Antal(0-5), Frekvens(0-5), Intensitet(0-5), Komplexitet(0-5), Hindrande inverkan(0-5) samt Negativ påverkan(0-50)

Scoring (poängsättning) #

Totalpoäng: Yale Global Tic Severity Scale Score (0-100) = Totalpoäng av svårighetsgrad av tics för Motoriska(0-25) + Fonetiska(0-25) tics + Negativ påverkan (0-50)

Administrationstid #

Ca 15-20 minuter

Instruktion #

I rutorna till vänster under, var vänlig markera (x) de tics patienten
1) Har upplevt NÅGONSIN
2) Upplever JUST NU (under senaste veckan)

Ange ÅLDER FÖR DEBUT (i år) om patienten har uppvisat det beteendet. Dessutom, i beskrivningarna av tics under, var vänlig ringa in eller stryk under de specifika tics som patienten har upplevt (ringa in eller stryk under orden som passar)

Respondentålder #

Formuläret skrivs av barn eller föräldrar till barn mellan 6-17 år.

Svenska rättigheter #

Per Andrén och Kristina Aspvall (2014), BUP FUNK – OCD & relaterade tillstånd, Stockholm.

Utländska rättigheter #

James F. Leckman

Abstract originalartikel #

Despite the overt nature of most motor and phonic tic phenomena, the development of valid and reliable scales to rate tic severity has been an elusive goal. The Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) is a new clinical rating instrument that was designed for use in studies of Tourette’s syndrome and other tic disorders. The YGTSS provides an evaluation of the number, frequency, intensity, complexity, and interference of motor and phonic symptoms. Data from 105 subjects, aged 5 to 51 years, support the construct, convergent, and discriminant validity of the instrument. These results indicate that the YGTSS is a promising instrument for the assessment of tic severity in children, adolescents and adults.

Referens #

Leckman, J. F., Riddle, M. A., Hardin, M. T., Ort, S. I., Swartz, K. L., Stevenson, J. O. H. N., & Cohen, D. J. (1989). The Yale Global Tic Severity Scale: initial testing of a clinician-rated scale of tic severity. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 28(4), 566-573.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Jonathan Johansson

Webblänk #