Dr Simon E. Blackwell på 10-dagarsbesök hos oss

Idag avslutade Dr Simon E. Blackwell sitt 10-dagars forskningsbesök besök hos oss på den kliniska avdelningen med ett allmänt seminarium.  Titeln var “Development of a novel clinical intervention from experimental psychopathology: cognitive bias modification using mental imagery for depression”.

Simon berättade om sina studier med personer som har en egentlig depressionsdiagnos. Precis som åsnan Ior i Nalle Puh ofta har nedstämda personer ofta pessimistiska tankar om framtiden. Om de presenteras med ett scenario med tvetydigt slut tenderar man att avsluta den negativt. Om man exempelvis visar en bild av en regnig fönsterruta med texten att en vän ringer och undrar om man vill fika så blir tolkningen ofta ”Vännen ringer bara för att vara snäll, hen vill nog egentligen inte spendera tid med mig”. Tanken som Simon och medarbetare har är att man skulle kunna träna bort denna automatiska tolkning. Detta har man testat i ett antal studier genom att låta deltagarna upprepade gånger (nästan 500 olika scenarier under några veckors tid) öva att föreställa sig olika färdiga scener. Alltså, genom att antingen höra ett kort scenario (Typ: ”Det är fredagsmorgon och du ser allt arbete som måste slutföras, men mot slutet av dagen märker du att du klarat av allt med bravur”) eller se en tvetydig bild med ett positivt ord (t ex en trafikstockning och ordet ”Snart får du åka”) och sedan föreställa sig denna situation under några sekunder verkar goda resultat kunna nås. Forskningen är ännu i sin linda men det finns onekligen en potential som är väl värd att utforska vidare.

Abstract

Depression is a major global health problem, and treatment innovation is required. “Cognitive Bias Modification” (CBM) paradigms offer the potential for novel treatment development via cognitive science. CBM aims to directly “re-train” cognitive biases via computer programs, rather than face-to-face therapy. We have developed a CBM paradigm, imagery CBM, which targets the deficit in positive future imagery observed in depression.

In this talk I will present the imagery CBM paradigm, and describe the process of its development from initial laboratory experiments with healthy volunteers (e.g. Holmes, Lang, & Shah, 2009), to a randomized controlled trial (RCT) currently in progress, via studies with analogue samples (Pictet, Coughtrey, Mathews, & Holmes, 2011), single case series (Blackwell & Holmes, 2010), and small initial clinical studies (Lang, Blackwell, Harmer, Davison, & Holmes, 2012). I will present recent work into understanding the basic mechanisms underlying the training (Clarke, Nanthakumar, Notebaert, Holmes, Blackwell, & MacLeod, in press), and combining imagery CBM with internet cognitive behaviour therapy (Williams, Blackwell, Mackenzie, Holmes, & Andrews, in press).

Finally, I will discuss a current ongoing RCT testing the efficacy of imagery CBM in depression when delivered via the internet, and how it forms part of a clinical translational process to develop novel cognitive interventions for depression, via an interweave of basic and translational research.

Läs mer om Simon E. Blackwell.

References

Blackwell, S. E., & Holmes, E. A. (2010). Modifying interpretation and imagination in clinical depression: A single case series using cognitive bias modification. Applied Cognitive Psychology, 24, 338-350. doi: 10.1002/acp.1680

Blackwell, S. E., Rius-Ottenheim, N., Schulte-van Maaren, Y. W. M., Carlier, I. V. E., Middelkoop, V. D., Zitman, F. G., Spinhoven, P., Holmes, E. A., & Giltay, E.J. (2013). Optimism and mental imagery: a possible modifiable cognitive marker to promote wellbeing? Psychiatry Research, 206, 56-61. doi:10.1016/j.psychres.2012.09.047

Clarke, P. J. F., Nanthakumar, S., Notebaert, L., Holmes, E. A., Blackwell, S. E., & MacLeod, C. (in press). Simply imagining sunshine, lollipops and rainbows will not budge the bias: The role of ambiguity in interpretive bias modification. Cognitive Therapy and Research. doi: 10.1007/s10608-013-9564-x

Holmes, E. A., Lang, T. J., & Shah, D. M. (2009). Developing interpretation bias modification as a ‘cognitive vaccine’ for depressed mood: imagining positive events makes you feel better than thinking about them verbally. Journal of Abnormal Psychology, 118, 76-88. doi: 10.1037/a0012590

Lang, T.J., Blackwell, S.E., Harmer, C.J., Davison, P., & Holmes, E.A. (2012). Cognitive bias modification using mental imagery for depression: developing a novel computerized intervention to change negative thinking styles. European Journal of Personality, 26, p145-157. doi: 10.1002/per.855

Pictet, A., Coughtrey, A. E., Mathews, A., & Holmes, E. A. (2011). Fishing for happiness: The effects of positive imagery on interpretation bias and a behavioral task. Behaviour Research and Therapy, 49, 885-891. doi:10.1016/j.brat.2011.10.003

Williams, A. D., Blackwell, S. E., Mackenzie, A., Holmes, E. A., & Andrews, G. (in press). Combining imagination and reason in the treatment of depression: A randomized controlled trial of internet-based cognitive bias modification and internet-CBT for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. doi:10.1037/a0033247