Affektfokuserad terapi vid social fobi: Terapeutstöd ger snabbare förbättring, men långsiktig effekt jämförbar

I en ny studie, som idag publicerades i tidskriften Nature Mental Health Research, undersöker vi effekten av internetbaserad psykodynamisk terapi vid för social ångest generellt, och effekten av terapeutstöd specifikt. Totalt lottades 181 deltagare till affektfobibehandling via internet med terapeutstöd eller utan terapeutstöd. För att säkerställa att eventuella förbättringar inte bara berodde på spontanförbätring inkluderade vi även en väntelista.

 

Resultaten var lovande. De visade att båda behandlingarna ledde till en tydlig minskning av ångestsymtom jämfört med väntelistan. Gruppen som hade terapeutstöd förbättrades mest, med en tydligt större effekt än väntelistan. Den grupp som arbetade självständigt fick också en märkbar förbättring jämfört med väntelistan. När vi jämförde de två behandlingsgrupperna med varandra visade det sig att deltagarna som fick stöd av en terapeut förbättrades snabbare än de som arbetade själva. Förvånande var dock att resultaten för de två grupperna vid sex och tolv månader låg på ungefär samma förbättringsnivå.

Sammanfattningsvis visar denna studie att internetbaserad psykodynamisk terapi (läs: affektfokuserad behandling) är ett lovande alternativ för behandling av social ångest. Terapeutstöd ger en snabbare förbättring, men även den självgående varianten fungerar bra. Resultaten breddar utbudet av tillgängliga och effektiva behandlingsalternativ för vuxna med social ångeststörning. Nästa steg är att jämföra med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Artikeln kan läsas i sin helhet här (open access):

Mechler, J., Lindqvist, K., Magnusson, K., Ringström, A., Krafman, J. D., Alvinzi, P., Kassius, L., Sowa, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2024). Guided and unguided internet-delivered psychodynamic therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. Npj Mental Health Research, 3(1), 21. doi:10.1038/s44184-024-00063-0