Deliberate Practice för KBT-behandlare: bli en bättre terapeut!

Med start i januari 2022 erbjuder vi en kostnadsfri kurs i Deliberate Practice för KBT-behandlare. Deliberate Practice är en metod för att målmedvetet utveckla vår förmåga att ge god terapi.

Kursen är en del i en studie för att utvärdera effekten av Deliberate Practice (för behandlare av psykisk ohälsa) förmåga att skapa starkare arbetsallians med sina klienter.

Vill du utveckla din förmåga att skapa en god arbetsrelation med dina klienter? Då kan Deliberate Practice vara något för dig. Under våren genomför vi en randomiserad kontrollerad studie som undersöker om Deliberate Practice har effekt på klientskattad arbetsallians i terapi. Skulle du vilja delta i en 8-veckors distanskurs i Deliberate Practice utifrån ett expertutarbetat material? Vi ses i 75 minuter per tillfälle och övar i rollspel på att ge mer empatiska responser på utmanande patientvinjetter och fokuserar på några centrala komponenter i att ge KBT.

Anmäl dig via www.DeliberatePractice.se