Välkommen Ekaterina Ivanova som ny doktorand!

Idag är det exakt 3 veckor sedan Ekaterina Ivanova påbörjade sin forskarutbildning vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Avhandlingen kommer att kretsa kring utvecklande och utvärderande av spelansvarsåtgärder för att i första hand förebygga uppkomsten av spelproblem (och i andra hand hur redan uppkomna spelproblem kan minimeras).

Forskningsprojektet är finansierat av PAF, men vi har fått fria händer att lägga upp studierna och att göra resultaten publika. Läs mer om forskningsprojektet här (inklusive video).

Fram till den första oktober 2016 kommer Ekaterina att jobba halvtid (detta för att slutföra sin PTP-tjänstgöring). Ekaterina är en fantastiskt duktig person; som psykologexamensuppsats var hon ensam primus motor för en stor randomiserad kontrollerad prövning (Läs uppsatsen:  Internetbaserad KBT mot social fobi och paniksyndrom förmedlad via dator och smartphone med alternativt utan terapeutstöd: en randomiserad kontrollerad studie). Uppsatsen, som Ekaterina fick högsta betyg på, kompletterades sedan med 12-månadersuppföljning av psykoterapeutstudenten Annette Fredriksson.

Ekaterina redogjorde i November 2015 för resultaten på the 7th Swedish Congress on internet interventions. Presentationen var så bra att Ekaterina -i konkurrens med 39 andra – vann pris för bästa vetenskapliga föredrag. Se bilden nedan där diplomet utdelades av professor Gerhard Andersson.

 

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/02/EkaterinaIvanova_vinner_pris.gif” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/02/EkaterinaIvanova_vinner_pris.gif” width=”972″ align=”center” title=”Ekaterina Ivanova vinner pris för bästa konferenspresentation” frame=”true” icon=”image” caption=””]