Agoraphobic Cognitions Questionnaire

Beskrivning #

ACQ består av 14 frågor som mäter maladaptiva kognitioner och antaganden som är relaterade till eventuella konsekvenser av ångest. En femgradig Likertskala används för att mäta frekvensen av varje tanke när en person är nervös eller orolig. ACQ har visat sig vara ett viktigt och vanligt förekommande utvärderingsmått vid paniksyndrom (Bouchard et al, 1997). Chambless et al. (1984) har identifierat två faktorer. Den ena handlar om rädsla för katastrofala fysiska konsekvenser och den andra handlar om rädsla för katastrofala sociala eller beteendemässiga konsekvenser. OBS! Det cirkulerar en felaktig version av BSQ & ACQ i Sverige! Se BSQ nedan.

 

Antal items #

14

 

Svarsalternativ #

1= aldrig,
2= sällan,
3=ungefär hälften av gångerna,
4= vanligtvis,
5=alltid

 

Delskalor #

Två (används dock oftast som helhet)

(1) rädsla för katastrofala fysiska konsekvenser (item 1-5, 7, 10)

(2) rädsla för katastrofala sociala eller beteendemässiga konsekvenser (item 6, 8, 9, 11-14)

 

Tidsintervall #

Inte angivet; ”hur ofta varje tanke uppkommer”

 

Administrationstid #

5-10 minuter.

 

Instruktion #

Test

 

Respondentålder #

Okänt.

 

Test-retest reliabilitet #

r = 0.86 (1 månad)

 

Cronbachs alfa #

α = 0.80

 

Svenska normer #

Panikprojektet ”1” (n=49)
– före behandling: 2.26 (sd=0.5)
– efter behandling: 1.60 (sd=0.4)

Panikprojektet ”2” (n=22)
– före behandling: 2.38 (sd=0.7)
– efter behandling: 1.84 (sd=0.6)

Panikprojektet ”PP-live” (n=49)
– före behandling: 2.47 (sd=0.7)
– efter behandling: 1.66 (sd=0.5)

Panikprojektet ”PP-5” (n=60)
– före behandling: 2.45 (sd=0.6)
– efter behandling: 1.54 (sd=0.5)

 

Svenska rättigheter #

Okänt. Lars-Göran Öst har översatt. Studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer kan använda formuläret utan kostnad.

Går att ladda ner gratis via denna länk.

 

Utländska normer #

Normala kontroller (USA): 1.38 (sd=0.34)
Agorafobi (USA): 2.32 (sd=0.07)

Normala kontroller (Frankrike): 1.46 (sd=0.44)
Agorafobi (Frankrike): 2.15 (sd=0.63)

Källa: Validation of the French Translation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire

 

Utländska rättigheter #

chambless@psych.upenn.edu Chambless skrev så här i ett mejl till Per Carlbring 2005-10-06: ”Yes, I want the scale to be free of cost for people to use so long as they aren’t selling it themselves.”

 

Abstract originalartikel #

Describes the development of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire, companion measures for assessing aspects of fear of fear (panic attacks) in agoraphobics. The instruments were administered to 175 agoraphobics (mean age 37.64 yrs) and 43 controls (mean age 36.13 yrs) who were similar in sex and marital status to experimental Ss. Results show that the instruments were reliable and fared well on tests of discriminant and construct validity. It is concluded that these questionnaires are useful, inexpensive, and easily scored measures for clinical and research applications and fill a need for valid assessment of this dimension of agoraphobia.

 

Referens #

Chambless, D. L., Caputo, G. C., Bright, P., & Gallagher, R. (1984). Assessment of fear of fear in agoraphobics: The Body Sensations Questionnaire and the Agoraphobic Cognitions Questionnaire. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52, 1090-1097.

 

Webblänk #

 

Nerladdning #