Body Sensations Questionnaire

Beskrivning #

BSQ (Chambless et al., 1984) består av 17 frågor som mäter respondentens subjektiva rädsla för specifika kroppsliga sensationer som kan uppstå när han/hon är nervös eller är i en fruktad situation. Exempel på sensationer är hjärtklappning, yrsel och domningar. Självskattningen görs på en femgradig Likertskala.

Test-retest reliabiliteten för detta instrument är r=.67 (Khawaja, Oei & Baglioni, 1994). Walker, Norton & Ross (1991) anser att detta värde är ganska lågt, men förklarar det med att panikattackernas svårighet varierar kraftigt. Den interna konsistensen uppges dock vara utomordentlig (α =.87) (Khawaja & Oei, 1992).

Formuläret reagerar bra på behandlingsframgång.

OBS! Det cirkulerar en felaktig version av BSQ & ACQ i Sverige! Och det är nog just den felaktiga versionen som de flesta i Sverige tyvärr har: Upphovsmannen skriver i mejl till Carlbring: ”Oh, dear. It sounds like someone doing the translation got the instructions for the ACQ mixed up with the BSQ. Here are the instructions for the BSQ. “Below is a list of specific body sensations that may occur when you are nervous or in a feared situation. Please mark down how afraid you are of these feelings. Use a five-point scale from not worried to extremely frightened.”

Then the ratings are defined as:

1. Not frightened or worried by this sensation.
2. Somewhat frightened by this sensation.
3. Moderately frightened by this sensation.
4. Very frightened by this sensation.
5. Extremely frightened by this sensation.

So, you are absolutely correct that there is a problem, and I’m glad you caught it now. It’s a shame that so much research has already been done in the Sweden with suspect instructions. by the way, I’ve not seen the Swedish version. Accordingly, if, after you correct the problems, you wouldn’t mind sending me a copy, I would appreciate it.”

 

Antal items #

17

 

Svarsalternativ #

1 = inte alls, 2 = något, 3 = ganska, 4 = mycket, 5 = extremt

 

Delskalor #

Inga

 

Tidsintervall #

Inte angivet; ”hur rädd du är för dessa känslor”

 

Administrationstid #

5-10 Minuter

 

Instruktion #

Nedan är en lista på specifika kroppsliga sensationer som kan uppstå när man är nervös eller i en fruktad situation. Bedöm hur rädd du är för dessa känslor genom att ringa in den siffra (1-5) som bäst beskriver din rädsla.

 

Respondentålder #

Okänt

 

Test-retest reliabilitet #

r = 0.67 (okänd tidsintervall)

 

Cronbachs alfa #

α = 0. 87

 

Svenska normer #

Panikprojektet ”1” (n=49)
– före behandling: 2.66 (sd=0.4)
– efter behandling: 1.71 (sd=0.6)

Panikprojektet ”2” (n=22)
– före behandling: 2.79 (sd=0.8)
– efter behandling: 2.10 (sd=1.0)

Panikprojektet ”PP-live” (n=49)
– före behandling: 3.09 (sd=0.6)
– efter behandling: 1.84 (sd=0.5)

Panikprojektet ”PP-5” (n=60)
– före behandling: 2.97 (sd=0.7)
– efter behandling: 1.74 (sd=0.6)

 

Svenska rättigheter #

Okänt. Lars-Göran Öst har översatt. Studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer kan använda formuläret utan kostnad.

 

Utländska normer #

Normala kontroller (USA): 1.52 (sd=0,58)
Agorafobi (USA): 3.05 (sd=0.86)

 

Utländska rättigheter #

chambless@psych.upenn.edu
Chambless skrev så här i ett mejl till mig 2005-10-06: ”Yes, I want the scale to be free of cost for people to use so long as
they aren’t selling it themselves.”

 

Abstract originalartikel #

Describes the development of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire, companion measures for assessing aspects of fear of fear (panic attacks) in agoraphobics. The instruments were administered to 175 agoraphobics (mean age 37.64 yrs) and 43 controls (mean age 36.13 yrs) who were similar in sex and marital status to experimental Ss. Results show that the instruments were reliable and fared well on tests of discriminant and construct validity. It is concluded that these questionnaires are useful, inexpensive, and easily scored measures for clinical and research applications and fill a need for valid assessment of this dimension of agoraphobia.

 

Referens #

Chambless, D. L., Caputo, G. C., Bright, P., & Gallagher, R. (1984). Assessment of fear of fear in agoraphobics: The Body Sensations Questionnaire and the Agoraphobic Cognitions Questionnaire. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52, 1090-1097

 

Webblänk #

http://www.ingenpanik.se

Nerladdning #

Body_Sensations_Questionnaire