Förstapris till samarbetsprojekt

Under festmiddagen på ”Health world” igår tilldelades ”e-mastering-projektet” förstapriset. Konkurrensen var hård med över 30 projekt som bedömdes av 17 oberoende personer från IT- och sjukvårdsområdet. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige (Gerhard Andersson och Per Carlbring). Projektet har sin huvudsakliga hemvist vid Helse Bergen och Haukeland Universitetssjukhus och syftar till att behandla vuxna och barn med depression och ångest. Viktiga personer för det lyckade genomförandet är Tine Nordgreen, Odd E. Havik, Thomas Haug och Gerd Kvale. Priset delades ut av Tove Karoline Knutsen från det norska Arbeiderpartiet.

Här rapporterar en norsk tidning:
http://www.idg.no/computerworld/helse/article278634.ece