GamTest – ett nytt tillförlitligt sätt att mäta fem dimensioner av problematiskt spelande

Det ökade antalet spelsajter på nätet under senare år innebär att spel om pengar har blivit mer lättillgängligt. Detta skulle kunna leda till att fler får problem med problemspelande. Samtidigt innebär onlinespelande även nya möjligheter att introducera åtgärder som kan förhindra spelproblem.

GamTest är ett onlinetest av spelbeteende och ger information som kan användas för att ge användarna individuell återkoppling och åtgärdsrekommendationer. Syftet i den aktuella studien var att utforska GamTests dimensionalitet och validera testet gentemot andra mått av problemspelande: Problem Gambling Severity Index (PGSI), en väletablerad mätmetod för denna typ av problem, respektive spelarnas egen upplevelse av sina problem.

I en ny artikel som precis accepterats för publicering i tidskriften Journal of Gambling Studies använde vi oss av svar från totalt 10 402 personer. Datan insamlades under hösten 2009 på fyra nordiska spelsajter och vi gjorde en så kallad ESEM-analys (exploratory structural equation modeling). Analysen visade att GamTest-resultaten stämde väl överens med spelarnas egen uppfattning om sina problem och med PGSI-resultaten.

GamTest fångade på ett tillförlitligt sätt fem dimensioner av problematiskt spelande: att lägga (1) alltför mycket tid respektive (2) alltför mycket pengar på spelandet samt negativa (3) sociala, (4) ekonomiska och (5) emotionella konsekvenser. Den höga korrelationen med spelarnas egen upplevelse av sina problem och möjligheten att ge nyanserad återkoppling utifrån de olika dimensionerna skulle kunna göra GamTest till ett användbart preventivt verktyg.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/02/GamTest2.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/02/GamTest2-1024×640.png” width=”1024″ align=”right” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Jonsson, J., Munck, I., Volberg, R., & Carlbring, P. (2017). GamTest: Psychometric Evaluation and the Role of Emotions in an Online Self-Test for Gambling Behavior. Journal of Gambling Studies, 33(2), 505-523. doi:10.1007/s10899-017-9676-4