Grattis Kristofer Vernmark som disputerar idag!

Idag klockan 13 försvarar doktorand Kristofer Vernmark sin avhandling som bär namnet “Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression“. Professor Gerhard Andersson och jag har varit handledare. Opponent är Edward Watkins som är Professor of Experimental and Applied Clinical Psychology vid University of Exeter.

Avhandlingen rör bland annat depression, som är en funktionsnedsättande problematik som påverkar en stor del av den vuxna populationen varje år. Trots ett omfattande behov av hjälp så råder det brist på tillgång till effektiv behandling. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod som har stöd vid behandling av depression och förmedlad via internet skulle metoden kunna tillgängliggöras för fler. Dock är det i dagsläget oklart vilka format och vilket innehåll som kan användas när behandlingen förmedlas via internet, samt vilken betydelse den terapeutiska alliansen har för en behandling som till största del sker på distans. Syftet med denna avhandling var att undersöka effekterna för olika format av internetbehandling (epostterapi, guidad självhjälp och blended treatment) vid depression, samt alliansens roll i dessa format.

Studiernas resultat visar på att epostterapi och internetförmedlade självhjälpsprogram med behandlarstöd var effektiva metoder för att behandla depression. Alliansskattningar var höga, vilket visar att en positiv terapeutisk allians kan uppnås i internetbehandling. Patientskattningar av allians kunde inte predicera utfallet i någon av behandlingarna, men behandlarskattad allians predicerade förbättring på depressionsskattningar i blended treatment. Den här avhandlingen innehåller den första randomiserade kontrollerade studien på KBT-baserad epostterapi vid depression, samt det första internet-förmedlade självhjälpsprogrammet baserat på beteendeaktivering och ACT.


Professor Gerhard Andersson (handledare), Professor Christer Sandahl (betygsnämnd), Professor Edward Watkins (opponent), Doktor Kristofer Vernmark (precis nybliven doktor), Professor Mary Rudner (betygsnämnd), Professor Bengt-Åke Armelius (betygsnämnd) och Professor Per Carlbring (handledare). Snyggt foto av David Brohede

Läs avhandlingen i sin helhet:

Vernmark, K. (2017). Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression (PhD dissertation). Linköping. https://doi.org/10.3384/diss.diva-142389