Internetbehandling mot värmevallningar vid menopaus

Behandling via internet ger ofta bra resultat. Vi har visat att det kan vara lika bra som vanlig ansikte-mot-ansikte-behandling. Men våra studier ger inte alltid fantastiska resultat… Idag publicerar vi en studie i tidskriften “Maturitas – An international journal of midlife health and beyond” (Impact Factor: 2.861). Vår artikel har den nedslående titeln: ”Internet-delivered applied relaxation for vasomotor symptoms in postmenopausal women: Lessons from a failed trial”.

Vi utvecklade och testade sedan effekten av ett internetprogram mot värmevallningar hos postmenopausala kvinnor. Behandlingen bestod av en speciell form av avslappning som tidigare visat sig lovande nämligen den så kallade ”tillämpad avslappning”. Men på grund av stora avhopp från studien så valde vi att avsluta den i förtid. Då hade endast cirka två tredjedelar av de tilltänkta kvinnorna inkluderats. Det står helt klart att för att denna behandling ska ha något existensberättigande så måste behandlingen modifieras. Förmodligen skulle vår tidigare testade mindfulness variant fungerat avsevärt bättre. I artikeln (se referensen nedan) diskuterar vi fördelar och fallgropar och vad man bör tänka på i eventuella framtida studier inom området.

Läs artikeln i sin helhet:
Lindh-Åstrand, L., Holm, A.-C. S., Sydsjö, G., Andersson, G., Carlbring, P., & Nedstrand, E. (2015). Internet-delivered applied relaxation for vasomotor symptoms in postmenopausal women: Lessons from a failed trial. Maturitas, 80(4), 432-434. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.01.010