Vårdhunden Ludde

Per Carlbring är leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i psykologi vid Stockholms universitet. Tillsammans Golden Retrievern Ludde är de ett licensierat vårdhundsteam. Per forskar bland annat på olika sätt att behandla hundfobier. I en pågående studie jämförs behandling med virtual reality mot traditionell psykoterapi med exponeringsinslag. Studien heter ”Lucid Universal Digital Dog Exposure”, vilket förkortas just Ludde. Ludde är van med hundrädda patienter och har varit med i åtskilliga terapisessioner på Stockholms Universitets Psykologiska Klinik (läs reportage här!).

Läs reportaget i tidningen Hundsport!
Läs reportaget i tidningen Hundsport!

Ludde har även varit med i tidningen Hundsport – läs det reportaget här.

 

Hur snabbt åldras hundar? Förr sa man att 1 människoår motsvarar 7 hundår. Men det finns forskning (se referensen nedan!), baserat på 104 Labrador retrievers, som visar att det inte alls är så enkelt som ett linjärt samband:

Läs den vetenskapliga artikeln i sin helhet:
Wang, T., Ma, J., Hogan, A. N., Fong, S., Licon, K., Tsui, B., Kreisberg, J. F., Adams, P. D., Carvunis, A.-R., Bannasch, D. L., Ostrander, E. A., & Ideker, T. (2020). Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome. Cell Systems, 11(2), 176-185.e176. doi:10.1016/j.cels.2020.06.006

Bonuslästips: 
Allan, R.M., Adams, V.J., & Johnston, N.W. (2019). Prospective randomised blinded clinical trial assessing effectiveness of three dental plaque control methods in dogs. Journal of Small Animal Practice, 60(4), 212-217. https://doi.org/10.1111/jsap.12964

Kort sammanfattning av artikeln: I en 6-veckors blindstudie bedömdes effektiviteten av tre metoder för att kontrollera ackumulering av dental plack hos hundar. Metoderna inkluderade daglig tandborstning, dagligt dental tuggben (typ Dentastix) och en receptbelagd dental diet. Resultaten visade att daglig tandborstning var mer än tre gånger så effektiv jämfört med de andra två metoderna. Studien bekräftade att daglig tandborstning är den mest effektiva metoden för att minska plackansamling och förbättra hundars munhälsa.