Ny artikel om vad som händer i hjärnan vid internetterapi

Randomiserade kontrollerade studier har visat lovande resultat för internetbaserad KBT för personer med social fobi. Den nyss publicerade studien (se länken nedan) undersökte eventuella ångestrelaterade neurala förändringar i hjärnan efter internetbaserad behandling av social fobi. Amygdala är en central knutpunkt i det neurala rädslonätverket och förändringar i den stukturen är av stort forskningsintresse.

Tjugotvå patienter ingick en behandlingsstudie där de förutom att få en av två olika internetbaserade behandlingar även genomgick funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI). Detta för att försöka bedöma eventuella neurala förändringar när man tittar på känslomässigt laddade ansikten.

Flera intressanta fynd identifierades och även det faktum att de två olika internetbehandlingarna orsakade olika förändringar. Bland annat iakttogs en amygdaladämpning (associerad med ökad aktivitet i den mediala orbitofrontal cortex och minskad aktivitet i rätt ventrolateral och dorsolaterala (DLPFC) cortex). Hela studien kan läsas i sin helhet via länken nedan.

Källa:

Månsson, NT. K., Carlbring, P., Frick, A., Engman, J., Olsson, CJ., Bodlund, O., Furmark, T., Andersson, G. (in press). Altered neural correlates of affective processing after internet-delivered cognitive behavior therapy for social anxiety disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging.