Ny doktorand – välkommen David Forsström!

Igår var första dagen för David Forsström som doktorand på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen som doktorand!

Den övergripande forskningsfrågan i doktorandprojektet är: Hur används och presterar spelansvarsverktyget Playscan och vilken effekt har det på spelares beteende?

Spel om pengar har förekommit i många kulturer sedan lång tid. Man har gjort fynd av forntida benbitar som sannolikt har använts som tärningar. I Sverige upprättade kung Magnus Eriksson på 1300-talet en lag som reglerade spel om penningar. Det är världens tidigast kända lag som reglerar spel. Sedan dess har spel om pengar återkommande reglerats i Sverige, periodvis mer tillåtande, periodvis mer restriktivt. Idag är spel om pengar reglerat i de allra flesta länder och jurisdiktioner i världen. Den svenska reglerade spelmarknaden har idag ett mycket brett spelutbud. Spelautomater via Internet och Internetkasino är de enda spelformer som i dag inte finns. Det som ”saknas” på den svenska reglerade spelmarknaden idag är spelautomater via Internet och Internetkasino om man jämför med den internationella i Sverige ej reglerade spelmarknaden.

Den svenska reglerade spelmarknaden domineras av tre stora aktörer; Svenska Spel, Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) samt folkrörelserna. Det finns också en oreglerad del av spelmarknaden som huvudsakligen består av spelbolag som verkar över Internet. Dessa bolag har tillstånd i något annat land, exempelvis Storbritannien, Gibraltar eller Cypern, men saknar tillstånd för att bedriva spelverksamhet i Sverige. Däremot är det inte olagligt för svenskar att spela hos dessa spelbolag. Det pågår politiska diskussioner om huruvida den svenska spelmarknaden ska omregleras, något en politisk majoritet sannolikt är för idag.

Enligt Lotteriinspektionen omsatte den reglerade spelmarknaden i Sverige drygt 42 miljarder år 2011, och spelarnas förluster uppgick till drygt 17 miljarder. I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 % av sin disponibla inkomst på spel. Svenska Spel inklusive Casino Cosmopol hade cirka 53 % av den reglerade marknaden, ATG 31 % och folkrörelserna 15 %.

De allra flesta som spelar om pengar upplever inga problem med det. För en minoritet, runt 2 % i Sverige enligt senaste mätningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010), är spelandet problematiskt i någon utsträckning. Det kan vara från riskabla spelvanor som tillfällig överkonsumtion eller att försöka jaga ikapp förluster till allvarliga spelproblem påtagliga negativa konsekvenser socialt, ekonomiskt och hälsomässiga. När det gäller de allvarligare spelproblemen brukar man benämna det spelberoende (även om den psykiatriska diagnosen är spelmani; American Psychiatric Association, 2000).

Idag besökte vi Playscan på deras huvudkontor i Göteborg för att starta upp samarbetet. Alla är väldigt positiva och genuint intresserade av hur man på bästa sätt kan få till ett bra spelansvarsverktyg. Totalt är fem studier planerade och samtliga kommer att skickas in till så kallade peer-review tidskrifter för publicering. Varken Playscan eller Svenska Spel kommer att ha något inflytande avseende publicering.

Att reglera och begränsa tillgången på spel är ett sätt att begränsa skadeverkningarna av spel. Det är framförallt stater och regulatorer som är initiativtagare till det, även om vissa åtgärder varit frivilliga från spelbranschen. Spelbranschens huvudsakliga sätt att förebygga spelproblem kan samlas under rubriken ”spelansvar”. I det ryms exempelvis information om vinstchanser, utbildning av personal och ombud, att hänvisa till behandling, modifiering av spelprodukter samt olika verktyg för spelarna som kan hjälpa dessa att överblicka sitt spelande. Svenska Spel ger till exempel spelarna möjlighet att sätta egna gränser för sitt pokerspelande, att sätta en insättningsbudget och att stänga av sig från spel på sin hemsida. Ytterligare ett verktyg som Svenska Spel har är Playscan (se videon nedan).

Även om spelbranschen sedan ett antal år har arbetat med spelansvar så är forskningen på området begränsad och av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap beskriven som en ”kunskapslucka” (Frisk, 2012). I Sverige har nätpokern på Svenska Spel utvärderats (SOU 2008:36). Det visade sig att en stor majoritet av spelarna använde sig av och uppskattade möjligheterna att sätta gränser på Svenska Spels nätpoker, samt att spelansvarsåtgärderna hade en hög verkningsgrad. Spelare som hade stoppats av gränser eller stängt av sig själva avstod i hög utsträckning från att spela, trots att andra spelsajter fanns några klick bort på Internet.

Internationellt har det forskats kring olika former av spelansvarsåtgärder. Exempelvis har man sett ett minskat problemspelande i och med borttagande av sedelinkast på spelautomater i Norge, liksom att det totala spelandet minskade (Hansen, 2012). Även begränsning av maxinsats tycks minska spelandet hos problemspelare. I Norge har det gjorts stora förändringar avseende spelautomaterna. Allt spelande sker registrerat – ett personligt spelkort måste användas och betalning sker även via spelkortet. Det finns en obligatorisk maxförlust per dag (400 NOK) och per månad (2 200 NOK). Maxinsatsen är 50 NOK och maxvinsten per spel är 1 500 NOK. Här ser man tydliga effekter av att gå från spelautomater med inga eller mycket begränsade spelansvarsåtgärder till Multix. Erfarenheterna som hittills presenterats av Norsk Tipping (Hoffman, 2012) visar att det totala spelandet minskat, omsättningen har minskat från 27 miljarder år 2005 till 5 miljarder år 2011. Antalet spelare har minskat från cirka 490 000 till 105 000. Samtidigt har antalet spelare som ringt till den Norska stödlinjen och angett spelautomater respektive Multix som sitt problemspel minskat från 700 första halvåret 2006 till 7 första halvåret 2010. (Hoffman, 2012). Det finns även visst stöd för effekten av pop-ups för att öka självmedvetenheten hos spelare (Monaghan, 2009).

Andra spelansvarsåtgärder som prövats gällande spelautomater är utbildning om hur automater fungerar för att på så sätt komma åt och förebygga feltankar om hur spelandet fungerar, vinstchanser och så vidare (se exv. Ladoceur et al., 2002).

Åtgärder som möjliggör för spelare att sätta gränser för sitt spelande, så kallad pre-commitment har föreslagits av Productivity Commission. Ladoceur, Blaszczynski och Lalande (2012) gjorde en sammanställning av vad man så här långt empiriskt vet om pre-commitment. De hittade 17 relevanta studier. Sammanfattningsvis såg man resultaten som svagt lovande men skriver att det bör göras en ordentlig kontrollerad studie av pre-commitment. Svagheter man ser i de aktuella studierna är möjligheten att spela utan spelkort, ibland artificiell miljö och dålig kontroll på övrigt spelande.

Folkhälsoinstitutet skriver i sin rapport från år 2013: “Forskningen visar en stor rörlighet in i och ut ur spelproblem samtidigt som andelen med spelproblem i befolkningen är oförändrad. Varje år får cirka 100 000 personer, eller ungefär 1,5 procent, av Sveriges invånare mellan 16 och 84 år, så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare.” Eftersom det är så stor rörlighet skulle ett vältrimmat spelansvarsverktyg i den bästa av världar radikalt kunna minska risken att nya personer går över gränsen och får problem. Så även om man inte kan nå så långt som ett vaccin som utrotar en sjukdom (jmfr smittkoppor) så kan man förhoppningsvis göra en stor portion nytta.