Formulär

Här kan du hämta hem de formulär jag översatt. Samtliga översättningar är godkända av författarna och får kopieras och användas gratis (men inte säljas). Om du inte lyckas öppna formulären beror detta troligtvis på att det är sparat i “PDF-format”. Ett format som skall kunna läsas av alla datorer om man har ett speciellt tilläggsprogram … Read more

Uppsatser

Nedan listas psykologiuppsatser jag varit antingen huvud- eller bihandledare för. Många kan laddas ner och läsas i sin helhet. Victoria Aarikka och Maka Chlaidze. (2024). Förbättrad parrelation: En randomiserad kontrollerad prövning av ”Du och jag och adhd”-kursen. Psykologexamensarbete, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. Isabelle Backlund och Felicia Sjögren. (2024). Adhd i parrelationer: En intervjustudie om … Read more

Svårigheter att påbörja eller slutföra saker?

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende. Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå … Read more