Prokrastinering: Goda behandlingsresultat håller i sig efter 1 år

Att med avsikt skjuta upp nödvändiga uppgifter – att prokrastinera – är vanligt förekommande i många människors liv. Även då det ofta uppfattas som stressande och aldrig särskilt hjälpsamt, är ett sådant uppskjutande sällan associerat med mycket påfrestning eller omfattande konsekvenser. Däremot kan det för vissa individer utvecklas till ett vanemässigt beteendemönster som påverkar både … Read more

Testning av skalor för mätning av prokrastinering i 6 europeiska länder

Prokrastinering är ett vanligt problem och brukar beskrivas som att medvetet skjuta upp något man planerat att göra, trots att man förväntar sig negativa konsekvenser av uppskjutandet. På senare tid har det forskats mycket om prokrastinering, men forskarvärlden är inte helt enig när det gäller hur fenomenet ska definieras och hur man bäst mäter det. … Read more

Ny artikel visar att det finns 5 olika prokrastineringstyper

Vi har gjort en klusteranalys på de 710 personer som anmälde sig till vår behandlingsstudie (läs mer om behandlingsresultaten här). Genom att låta ett statistikprogram gå igenom alla personernas svar kunde vi identifiera fem tydliga prokrastineringstyper: “Mild procrastinators” (24.93%) “Average procrastinators” (27.89%) “Well-adjusted procrastinators” (13.94%) “Severe procrastinators” (21.69%) “Primarily depressed” (11.55%). Läs mer om vad … Read more

Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: en tematisk analys

I en ny studie som accepterades idag har deltagarna från vår första internetbaserade behandling mot prokrastinering berättat hur de upplevde den hjälp de fick. Behandlingen pågick under tio veckor där klienterna fick fylla i en enkät som de fick tillgång till direkt efter att behandlingen var avslutad. Det är detta material som ligger till grund … Read more

Är du en uppskjutare? Prokrastineringstest online!

Skjuter du medvetet upp uppgifter eller åtaganden trots att detta får negativa konsekvenser? Är du värre än de flesta? Testa dig själv! Jag och min doktorand psykologen Alexander Rozental har översatt tre självskattningsinstrument. De heter Irrational Procrastination Scale (9 frågor som handlar om ens tendens att medvetet ägna sig åt annat än du borde), Pure Procrastination Scale (12 … Read more

Nyss publicerat: Översiktsartikel om prokrastinering

I dag publicerades en artikel som Alexander Rozental och jag författat. Det är en översiktsartikel om prokrastinering. Den tar upp flera intressanta aspekter av problemet så som vem som drabbas och hur man bäst kan behandla besvären framgångsrikt. Artikeln är gratis att ladda ner och du hittar den via denna länk: Rozental, A. & Carlbring, … Read more

Förord till ny bok om prokrastinering + månadens nyord

Från och med i morgon finns Alexander Rozental och Lina Wennerstens bok “Dansa på deadline – uppskjutandets psykologi” i bokhandlarna. Det är en fin tajming för Språkrådet har utnämnt just “uppskjutare” till mars månads nyord. På tal om nya ord: i boken introduceras termen “pseudoarbete“. Alltså benämningen på det man gör när man egentligen borde syssla med något … Read more

Svar på läsarfråga i Modern psykologi om prokrastinering

En frågeredaktör på Forskning & Framsteg och Modern Psykologi undrade om jag kunde tänka mig att besvara en läsarfråga. Mitt svar, som nu finns publicerat i det aktuella numret, är även inklippt nedan. Svaret skulle vara på max 3000 tecken. “Jag har noterat att min fula ovana att skjuta upp saker numera har fått ett fint … Read more

Nyss publicerat: Upplägg för prokrastineringsbehandling

Idag publicerades studieprotokollet för den pågående studien om prokrastinering i en vetenskaplig tidskrift. Alla människor skjuter då och då upp saker och ting som vi egentligen skulle behöva genomföra. Ofta handlar det om uppgifter som upplevs svåra eller tråkiga att utföra, eller att vi blir distraherade av sådant som känns mer intressant att ägna vår … Read more