Svårigheter att påbörja eller slutföra saker?

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende.

Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå en kostnadsfri behandling som är speciellt framtagen för prokrastinering. Behandlingen kommer att pågå under totalt tio veckor och kan genomföras helt och hållet på distans. All behandling sker via en dator med internetuppkoppling.

Behandlingsstudien är ett samarbete mellan Alexander Rozental, leg. psykolog på Psykologifabriken, samt Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Tillsammans med medarbetare vid Linköpings Universitet  prövas världens första behandling för personer som lider av svårigheter till följd av prokrastinering.

Mer information och anmälan hittar du på www.prokrastinera.se

Prokastinera.se