Specialnummer för att hedra Lars-Göran Öst

I dag publicerar vi ett nytt nummer av den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Det är ett specialnummer för att uppmärksamma en person som varit mycket forskningsaktiv inom KBT-fältet. Lars-Göran Öst har under årtionden varit professor i psykologi vid Stockholms universitet. Han har nyligen pensionerats men fortsätter att vara aktiv. I specialnumret ger ledande auktoriteter sin syn på professor Östs forskning. Lars-Göran Öst bidrar också själv med intressanta data från nya studier.

Innehållsförteckning:

  • Editorial—Special Issue in Honour of Lars-Göran Öst (Gerhard Andersson, Per Carlbring and Emily A. Holmes)
  • Lars-Göran Öst (Gerhard Andersson, Emily A. Holmes and Per Carlbring)
  • Advances in the Cognitive Behavioural Treatment of Obsessive Compulsive Disorder (Roz Shafran, Adam S. Radomsky, A.E. Coughtrey and S. Rachman)
  • One-Session Treatment for Specific Phobias: A Review of Öst’s Single-Session Exposure with Children and Adolescents (Thomas H. Ollendick and Thompson E. Davis)
  • Internet-Based Exposure Treatment Versus One-Session Exposure Treatment of Snake Phobia: A Randomized Controlled Trial (Gerhard Andersson, Johan Waara, Ulf Jonsson, Fredrik Malmaeus, Per Carlbring and Lars-Göran Öst)
  • A Contemporary View of Applied Relaxation for Generalized Anxiety Disorder (Sarah A. Hayes-Skelton, Lizabeth Roemer, Susan M. Orsillo and Thomas D. Borkovec)
  • Internet-Delivered CBT for Children with Specific Phobia: A Pilot Study (Sarah Vigerland, Ulrika Thulin, Brjánn Ljótsson, Liv Svirsky, Lars-Göran Öst, Nils Lindefors, Gerhard Andersson and Eva Serlachius)
  • Validation of the Internet-Administered Quality of Life Inventory [QOLI] in Different Psychiatric Conditions (Philip Lindner, Gerhard Andersson, Lars-Göran Öst and Per Carlbring)

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2013/11/LarsGöranÖst.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2013/11/LarsGöranÖst.jpg” width=”3456″ align=”center” title=”Lars-Göran Öst” frame=”true” icon=”image” caption=”Lars-Göran Öst”]