Svaret på om gener kan förutsäga behandlingsutfall vid social fobi

Om man känner till en persons gener kan man då bättre än slumpen förutsäga hur behandlingen kommer att gå? Det var just detta som undersöktes i en artikel som publicerades idag. Specifikt var det tre gener (5-HTTLPR, COMTval158met samt TPH2 G-703T) som studerades hos 313 personer som genomgick internetbehandling av social fobi. Det korta svaret blev att det på långsikt (läs: 1 år) inte fanns någon fördel att använda gener. Däremot fanns en viss indikation att det på kort sikt kunde ha visst prediktivt värde.

Du kan läsa hela studien gratis här:
Andersson, E., Rück, C., Lavebratt, C., Hedman, E., Schalling, M., Lindefors, N., Eriksson, E., Carlbring, P., Andersson, G., & Furmark, T. (2013). Genetic polymorphisms in monoamine systems and outcome of cognitive behavior therapy for social anxiety disorder. PLoS One, 8, e79015.