Två nya artiklar publicerade i International Journal of Methods in Psychiatric Research

Psykologi som vetenskap består av en mångfald av teorier, principer och metodologiska ansatser för att förklara både den psykiska hälsan och ohälsan. I två idag publicerade artiklarna (se referenserna nedan) ger vi en överblick och diskuterar aktuella ämnen med dess styrkor och kunskapsbrister. Vi ger ett integrativt psykologiskt perspektiv där vi kopplar samman grund- och experimentell forskning med kliniska prövningar samt populationsbaserade prospektiva longitudinella studier. Dessutom tar vi upp hur nya forskningsrön skulle kunna implementeras i den reguljära sjukvården (se bilden nedan).

Läs mer här:
Emmelkamp, P. M. G., David, D., Beckers, T., Muris, P., Cuijpers, P., Lutz, W., Andersson, G., Araya, R., Banos Rivera, R. M., Barkham, M., Berking, M., Berger, T., Botella, C., Carlbring, P., Colom, F., Essau, C., Hermans, D., Hofmann, S. G., Knappe, S., Ollendick, T. H., Raes, F., Rief, W., Riper, H., Van Der Oord, S., & Vervliet, B. (2014).Advancing psychotherapy and evidence-based psychological interventions. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23 (S1), 58-91. [doi: 10.1002/mpr.1411]

Wittchen, H. U., Knappe, S., Andersson, G., Araya, R., Banos Rivera, R. M., Barkham, M., Bech, P., Beckers, T., Berger, T., Berking, M., Berrocal, C., Botella, C., Carlbring, P., Chouinard, G., Colom, F., Csillag, C., Cujipers, P., David, D., Emmelkamp, P. M. G., Essau, C. A., Fava, G. A., Goschke, T., Hermans, D., Hofmann, S. G., Lutz, W., Muris, P., Ollendick, T. H., Raes, F., Rief, W., Riper, H., Tossani, E., van der Oord, S., Vervliet, B., Haro, J. M., & Schumann, G. (2014). The need for a behavioural science focus in research on mental health and mental disorders. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23 (S1), 28-40. [doi: 10.1002/mpr.1409]

The need for a behavioural science focus in research on mental health and mental disorders
The need for a behavioural science focus in research on mental health and mental disorders