Signing OFF once and signing ON twice!

After 20 years, 12 of which as editor-in-chief,  I will now leave the day-to-day editorial decisions and the continued strategic development of the journal Cognitive Behaviour Therapy in the capable hands of another academic (my former Ph.D. student Alexander Rozental!). Much has happened during my time as editor-in-chief. The journal has expanded from four to … Read more

Utnämnd till redaktör för Journal of Psychedelic Studies + Internet Interventions

Efter 20 år, varav 12 år som chefredaktör, har jag nu lämnat över stafettpinnen för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Tidskriften har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren och har en imponerande impact factor på 5.8. Läs mer i min sista editorial Signing off after two decades. Jag kommer dock inte vara sysslolös! … Read more