Utnämnd till redaktör för Journal of Psychedelic Studies + Internet Interventions

Efter 20 år, varav 12 år som chefredaktör, har jag nu lämnat över stafettpinnen för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Tidskriften har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren och har en imponerande impact factor på 5.8. Läs mer i min sista editorial Signing off after two decades.

Jag kommer dock inte vara sysslolös! Jag har nyligen tackat ja till att vara redaktör för både Journal of Psychedelic Studies och Internet Interventions. Båda tidskrifterna är open access, dvs samtliga artiklar är fritt tillgängliga helt utan betalvägg. Särskilt Journal of Psychedelic Studies är sympatisk för där finns inga avgifter ens för författarna.

 

Bilden ovan är från 2014, tagen i samband med tidskriften Internet Interventions 1-årsjubileum (detta firades på ISRIIs 7:de konferens i Valencia).
Jag är personen i blå skjorta (bredvid den vita statyn under flaggan) som pratar till åhörarna om hur snabb handläggningstid. Nedan är bilden från mitt perspektiv: