Phil Enock från Harvard på forskningsbesök

Phil Enock, doktorand på Harvard University med Richard J. McNally som huvudhandledare, gör ett kortare forskningsbesök hos oss denna vecka.

På bilder ser vi hans nya applikation för den kommande studien där han ska försöka göra så kallad cognitive bias modification (se video nedan) lite mer roligt. Detta genom att tillämpa så kallade gamification tekniker till den annars ganska tråkiga träningen. Syftet är att träna personer att negligera negativa ansikten och istället uppmärksamma positiva dito. Detta tränar man genom att försöka få så många poäng som möjligt. Ju fler glada ansikten man pekar på desto mer poäng. Råkar man markera ett negativt foto blir det inga minuspoäng, däremot blir det ett litet avdrag om man inte är snabb nog på att markera de positiva ansiktena. Ganska roligt faktiskt!

Phil Enock