Nu på Youtube: Panelsamtalet i Almedalen kring bland annat Psykedelisk behandling i Sverige

Under Almedalsveckan hade jag äran att delta i ett panelsamtal arrangerat av Smer (Statens medicinsk-etiska råd), där vi diskuterade spännande framsteg inom hjärnimplantat och psykedelisk terapi. Titeln var “Frisk, smart och lycklig – hjärnforskning och etik”. Att få möjligheten att utbyta idéer med ledande experter inom dessa fält var både inspirerande och lärorikt. Vi diskuterade hur dessa interventioner potentiellt skulle kunna revolutionera behandlingen av neurologiska och psykiska sjukdomstillstånd, och jag hade särskilt fokus på de potentiella fördelarna och riskerna med psykedelisk behandling.

Under samtalet lyfte jag fram den begynnande evidensen för psykedeliska substanser, som psilocybin, i behandlingen av depression, särskilt för patienter som inte svarar på traditionella behandlingar. Dessa nya behandlingsmetoder kräver dock noggrann övervakning och integration med psykologiskt stöd för att säkerställa hållbara resultat och minimera risker, och så behöver studierna bli mycket bättre (se t ex här: A checklist to vet psychedelic science). Det gäller att skynda långsamt (se t ex denna artikel från Australien: “The down-scheduling of MDMA and psilocybin(e): Too fast and too soon”).

Jag vill tacka arrangörerna och medpanelisterna för ett givande samtal. Om du vill ta del av hela diskussionen så kan du se den på: https://www.youtube.com/live/PsJMJE_uW9c?t=703s