Riktlinjer för guidad självhjälp inom psykisk hälsa

Guidade självhjälpsbehandlingar har i studier visat sig vara effektiva för en rad olika psykiska besvär så som depression, ångest och ätstörningar. Trots att metoden används världen över har det länge saknats tydliga riktlinjer för hur guiderna som leder dessa behandlingar bör arbeta. I en ny artikel, nyligen publicerad i tidskriften Cognitive Behaviour Therapy, presenterar vår internationella forskargrupp en “guide för guider”. Dessa riktlinjer sammanfattar bästa praxis för att genomföra guidade självhjälpsbehandlingar och syftar till att optimera behandlingsresultaten för personer med psykiska besvär.

Vi definierar guidens roll som att stötta, uppmuntra och stärka klienten att engagera sig i behandlingen för att åstadkomma bestående förändring. Guiden ska hjälpa klienten att förstå och tillämpa behandlingsinnehållet, lösa problem som uppstår och bibehålla motivationen.

Några av de viktigaste rekommendationerna i artikeln är:

  • Guiden bör vara väl insatt i behandlingsinnehållet för att kunna anpassa det till individen.
  • Sessioner bör ha en tydlig agenda och struktur.
  • Regelbunden uppföljning av framsteg med standardiserade mätinstrument är viktigt.
  • Handledning från en erfaren kliniker är nödvändigt.
  • Guiden behöver kunna identifiera risker och hantera samsjuklighet.

Vi hoppas att dessa riktlinjer kan bidra till att optimera guidade självhjälpsbehandlingar och därmed förbättra behandlingsresultaten för personer med psykiska besvär. Guidens roll förtjänar större erkännande och värdesättning inom psykiatrin.

Läs artikeln i sin helhet:
Shafran, R., Egan, S. J., de Valle, M., Davey, E., Carlbring, P., Creswell, C., & Wade, T. D. (in press). A guide for self-help guides: Best practice implementation. Cognitive Behaviour Therapy. doi:10.1080/16506073.2024.2369637