“Du är en av de personer vi inspireras av”

Future Health Lab är en tankesmedja som vill bredda bilden av och ta ett helhetsgrepp om hälsa. De vill visa att det handlar om mer än sjukvård och få fler människor att göra aktiva och medvetna val som resulterar i bättre hälsa.

Future Health Lab har bjudit in 30 personer att diskutera för- och nackdelar med mätning av hälsa och tillsammans leverera konkreta idéer på om och hur hälsa kan mätas och vilka konsekvenser perspektivet kan få. Jag är inbjuden att delta i denna event på Konstakademin på Fredsgatan 12 Tisdagen den 3 December.

Future Health Lab bjuder in oss till att medproducera Future Health Guide. En e-bok som är början på vägen mot att göra Sverige till världens hälsosammaste land 2030.