“Du är en av de personer vi inspireras av”

Future Health Lab är en tankesmedja som vill bredda bilden av och ta ett helhetsgrepp om hälsa. De vill visa att det handlar om mer än sjukvård och få fler människor att göra aktiva och medvetna val som resulterar i bättre hälsa. Future Health Lab har bjudit in 30 personer att diskutera för- och nackdelar med … Read more